SPECIALE KWALITEIT

LEDTEC is een internationaal gewaardeerde verlichtingspartner voor toonaangevende bedrijven op het gebied van consumentenelektronica, displaybouw POS, winkelinrichting en beursbouw, kassasystemen, sanitair en elektrotechniek.

Het bedrijf is sinds 2013 lid van de Duitse branchevereninging (dlv – Netzwerk Ladenbau e.V.).

Marktleiders op het gebied van koelvitrines en geldautomaten behoren tot de klanten, net als bedrijven op het gebied van consumentenelektronica.

Er komen voortdurend nieuwe gebieden bij die individueel verlicht en verlicht worden.

HET VERSCHIL ZIT IN HET DETAIL

Bij onze projecten richten we ons op precisie tot in het kleinste onderdeel. Om aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen, vertrouwen we op onze eigen componenten waaraan we onze jarenlange LED-ervaring bijdragen.

Een voortdurend groeiende verscheidenheid aan profielen samen met talloze LED-modules met de meest uiteenlopende lichtkarakteristieken vormen de basis voor onze verlichtingsoplossingen.

CONSTANTE VOORUITGANG MET LEDTEC

Klanttevredenheid

De toenemende eisen aan onze producten en diensten vereisen voortdurende verbeteringen op alle gebieden van ons bedrijf en een vertrouwensvolle samenwerking met onze klanten en leveranciers. Om deze reden werken we doelgericht, economisch en kwalitatief onberispelijk samen en werken we milieubewust om aan de eisen en verwachtingen van de klant te voldoen en zo de klanttevredenheid te verhogen.

Door het vastleggen van de processen en taken in ons bedrijf bereiken we de vereiste zekerheid van product- en proceskwaliteit en het vermijden van milieuvervuiling.

Naleving van wettelijke vereisten

We zetten ons in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en officiële en andere vereisten om schade te voorkomen en het voortbestaan van ons bedrijf op de lange termijn te garanderen.

Ons doel is om op alle gebieden fouten te vermijden en om ontdekte foutenbronnen consequent te elimineren. Naleving van de gedefinieerde processen is noodzakelijk voor de voortdurende verbetering van onze productkwaliteit.

BEDRIJFSDOELSTELLINGEN

Voortdurende verbetering

Ons werk is gericht op voortdurende verbetering van ons managementsysteem en onze producten en processen. Alle afdelingen en niveaus van ons bedrijf staan voortdurend in wisselwerking met elkaar en dragen zo bij door

  •         Voortdurend leren,
  •         Voortdurende verbetering
  •         en foutpreventie vanaf het begin

bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Medewerkers en managers

Onze medewerkers zijn onze grootste kracht. Hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt voortdurend gestimuleerd en getraind binnen het kader van ons systeem. Een van onze belangrijkste taken is het verder ontwikkelen van de vaardigheden en knowhow van onze werknemers. We willen dit ondersteunen door voortdurende verbetering van de werkomgeving en regelmatige training. Het is de taak van het management om de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Door het persoonlijke voorbeeld, open communicatie en de betrokkenheid van werknemers bij besluitvormingsprocessen moeten de persoonlijke verantwoordelijkheid en het kwaliteitsbewustzijn van de werknemers worden bevorderd.

Zuinig gebruik van hulpbronnen

De impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu moet zo laag mogelijk zijn. Daarom worden relevante invloeden gecontroleerd en geëvalueerd. We vermijden of verminderen vervuilende emissies en afval en beschermen zo het milieu.

Het bedrijfsbeleid wordt jaarlijks beoordeeld op geschiktheid, implementatie en effectiviteit en waar nodig worden aanpassingen en aanvullingen gedaan. Uit dit beleid leiden we elk jaar nieuwe, meetbare kwaliteits- en milieudoelstellingen af.